vrae

Wat is I-ASC?

I-ASC (uitgespreek as 'I-ask') is die Internasionale Vereniging vir Spelling as Kommunikasie, 'n nie-winsgewende organisasie, wat in Junie 2019 gestig is. I-ASC bedien die nie-sprekende, neurodiverse en gestremdheidsgemeenskappe; hul gesinne; en opgeleide professionele persone. I-ASC is daartoe verbind om toegang tot effektiewe kommunikasie te verseker. I-ASC ondersteun alle vorme van aanvullende en alternatiewe kommunikasie (AAC) met die fokus op metodes van spelling en tik. I-ASC bied tans praktisynopleiding aan in Spelling to Communicate (S2C) met die hoop dat ander metodes van AAC met behulp van spelling of tik by ons vereniging sal aansluit.

Wat is die missie en visie van I-ASC?

Die missie van I-ASC is om kommunikasietoegang vir individue wat nie praat nie, wêreldwyd te bevorder deur opleiding, opvoeding, voorspraak en navorsing.
I-ASC se visie is dat mense wat nie praat nie, met kommunikasie billike en ondersteunde toegang sal hê tot alle aspekte van lewenslange onderwys, werk, verhoudings en gemeenskap.

Wat is spelling om te kommunikeer (S2C)?

Spelling to Communicate (S2C) leer individue met motoriese uitdagings die doelgerigte motoriese vaardighede wat nodig is om na letters te wys om te spel as alternatiewe kommunikasiemiddel (AAC). Die doel is om sinchronisasie tussen die brein en liggaam te bewerkstellig. Vaardige en streng opgeleide kommunikasievennote leer doelgerigte motoriese vaardighede deur middel van 'n hiërargie van mondelinge en gebaaraanwysings. Namate motoriese vaardighede verbeter deur middel van konsekwente oefening, vorder studente van wys na letters op briefborde tot spel tot tik op 'n sleutelbord. Gevolglik beweeg kommunikasie van konkreet na abstrak namate motoriese vaardighede vorder.

Is I-ASC 'n diensverskaffer, kliniek of privaat praktyk?

Nee, I-ASC is 'n vereniging wat georganiseer is om mense - nie-sprekers, gesinne, praktisyns, advokate, navorsers en bondgenote - met mekaar te verbind vir die gesamentlike doel om toegang tot kommunikasie vir nie-sprekende, minimaal gesproke en onbetroubaar gesproke mense met motoriese-sensoriese verskille te verhoog. wat die vermoë beïnvloed om spraak as primêre kommunikasiemiddel te gebruik.

Is I-ASC 'n burgerregte-organisasie?

I-ASC is nie 'n burgerregte-organisasie nie, hoewel I-ASC vas glo in die algehele regte van alle nie-sprekende, neurodiverse en gestremde persone. I-ASC is toegespits op toegang tot kommunikasie, die streng opleiding en praktyk van spelling om te kommunikeer en ondersteun alle vorme van AAK en voorspraak deur en binne die nie-sprekende gemeenskap. I-ASC bewonder die pogings van die talle goeie organisasies en individue wat hulle beywer vir die regte van nie-sprekende, outistiese, neurodiverse en gestremde persone.

Wat is die verhouding tussen I-ASC en die Nonspeaking Community Consortium (NCC)?

Daar is baie kongruensie in die missies van I-ASC en NCC wat lei tot die samesmelting van die twee organisasies in November 2019. NCC se missie die afgelope drie jaar was om toegang en kommunikasiekeuse vir nie-sprekende individue deur middel van onderwys te bevorder. navorsing en voorspraak. By die samesmelting met I-ASC is die komponent van opleiding bygevoeg. I-ASC sal voortgaan om die Motormorfose-konferensie te hou.

Wat is die verhouding tussen I-ASC en die Growing Kids Therapy Centre (GKTC)?

GKTC is 'n privaat sentrum en is nie deel van I-ASC nie. I-ASC is nie 'n direkte diensverskaffer nie. I-ASC is 'n organisasie sonder winsbejag wat die toegang tot kommunikasie vir nie-sprekende individue wil bevorder. Elizabeth Vosseller, die uitvoerende direkteur van I-ASC, het GKTC gestig en werk steeds deeltyds by GKTC. Hierdie twee rolle is apart.

 • S2C-praktisynopleiding is vroeër deur GKTC voltooi. S2C-praktykopleiding word nou onder I-ASC gehou met alle fooie wat aan I-ASC betaal word.
 • ALLE opgeleide S2C-praktisyns werk onafhanklik van I-ASC om S2C as individu of groep in 'n opvoedkundige, lesgebaseerde formaat te onderrig, te oefen en op te lei.

Wat is die doel van die S2C Practitioner Training?

Die doel van die opleiding van S2C-praktisyns is om die aantal mense te verhoog om potensiële spellers en hul gesinne te bedien. S2C-praktisyns sal streng opgelei word, gelei word volgens die standaarde van beste praktyke en sal voortgesette ondersteuning en hulpbronne kry ná opleiding. I-ASC hoop dat beoefenaars van ander AAC-metodes om mense met sensoriese en motoriese verskille te praat uiteindelik by die vereniging sal aansluit om hierdie momentum te bevorder.

Hoe word I-ASC beman?

 • I-ASC is 'n organisasie sonder winsbejag. (Belasting identifikasie nommer 82-1395255)
 • I-ASC word in die eerste plek gelei en ingelig deur nie-sprekende individue, die ware kenners van die onderwerp, wat nou spel om te kommunikeer.
 • Die Nonspeaking Leadership Council (NLC) bestaan ​​tans uit vyf mense wat nie praat nie, ouer as 18 wat in staat is om vlot en openlik te kommunikeer. Die Nonspeaking Leadership Council-lede sal betaal word om die Raad van Direkteure, die Practitioner Leadership Cadre en die I-ASC-personeel te adviseer. Die eerste vyf NLC-lede sal nog vyf lede werf.
 • I-ASC word ook ingelig deur agt S2C-konsultante wat die Practitioner Leadership Cadre vorm en wat deur I-ASC in die Leadership Cadre gewerf is vir hul besondere vaardighede en kundigheid om by te dra tot die aanvanklike inhoud en infrastruktuur vir die organisasie.
 • I-ASC word beman deur 'n uitvoerende direkteur en word ondersteun deur 'n adjunkdirekteur van bedryfsektore en finansies, sowel as 'n adjunkdirekteur van gemeenskapsuitreike en -ontwikkeling.
 • Die I-ASC-raad dien as 'n bestuursraad om die bedrywighede, finansies en bestuur van I-ASC te lei. Die direksie sal kwartaalliks vergader. Die Raad sal van die insette en leiding van die Nonspeaking Leadership Council voorsien word.
 • I-ASC is ook gelukkig om die ondersteuning van families van nie-sprekers en verskeie pro-bono adviseurs te hê, wat daartoe verbind is om die organisasie te help bou en die I-ASC-missie te ondersteun om toegang tot kommunikasie vir nie-sprekende individue te verhoog deur opleiding, opvoeding, voorspraak en navorsing .

Wat is I-ASC die Young Social Advocates-inisiatief?

Ons weet dat ware toeganklikheid meer aanvaarding en bewustheid in ons breë gemeenskappe verg, en dat jongmense 'n sterk stem is in voorspraak. I-ASC wil 'n netwerk skep van passievolle en ingeligte jongmense wat werk om aanvaarding en bewustheid te bewaarheid.

 • Pleit in groot en klein kontekste vir nie-praat bewustheid en aanvaarding.
 • Verbind nie-sprekende individue en jongsprekende individue om voorspraak gelei deur nie-sprekers te verseker.
 • Mentor jong gemeenskapsleiers in die veronderstelling van bekwaamheid, neurodiversiteit en toeganklikheid in verskillende vakgebiede

Kan ek inligting aan u stuur?

Ons verwelkom u om artikels, blogs, foto's, skrywe, getuigskrifte vir ons te stuur - enige inligting wat u dink nuttig kan wees vir ons gemeenskap! U kan voorleggings stuur na kommunikasie@i-asc.org.

Hoe doen ek 'n vrywilliger vir I-ASC?

Stuur vir ons 'n epos by info@i-asc.org.

Hoe word I-ASC befonds?

I-ASC is 'n organisasie sonder winsbejag wat deur private en openbare skenkings gefinansier word. Ons sal ook finansiering soek deur middel van toelaes. I-ASC sal enkele inkomende fondse genereer deur middel van S2C Practitioner Training en ledegeld van praktisyns.

Hoe sal ek weet dat my donasie effektief benut is?

I-ASC sal 'n jaarverslag publiseer oor die toewysing van hulpbronne en prestasies ten opsigte van teikendoelstellings, programme en aktiwiteite. E-pos ons by donasies@i-asc.org as u addisionele vrae het.

Doen u aansoek om openbare en private toelaes?

Donasies wat aan I-ASC voorgelê word, is belastingaftrekbaar vir sover dit deur die wet toegelaat word en word in Amerikaanse dollars verwerk. I-ASC is 'n Amerikaanse nie-winsgewende, belastingvrye liefdadigheidsorganisasie (belastingidentifikasienommer 82-1395255) kragtens Artikel 501 (c) (3) van die Internal Revenue Code. Ja, ons is aktief op soek na toelaes wat die missie van I-ASC ondersteun. Die hele personeel is altyd op die uitkyk vir toelaaggeleenthede. Weet u van enige toelaes wat geskik kan wees vir I-ASC? Stuur vir ons 'n e-pos aan grant@i-asc.org

Kry u federale, staats- en plaaslike owerheidsfinansiering?

Ons is oop vir geleenthede vir finansiering op alle vlakke - federale, staats-, plaaslike en private toelaes.

+ +