Motor en die kuns van angsregulasie 

 

Stel jouself voor in jou huis, kliniek of program. U is by u speller; u het die les waaraan u speller gekies het om aan te werk. Daardie les is die raamwerk wat die heen-en-weer-kommunikasie tussen julle twee rig. U gebruik spraak en u maat wat nie praat nie, skryf om te kommunikeer. U hoofdoel is om u student te help om motoriese vaardighede aan te leer en te gebruik om te wys en te spel.

Dit is 'n ope geheim dat hierdie prent 'n baie gesofistikeerde, genuanseerde wisselwerking tussen hierdie twee mense wat besig is met leer, verdoesel. Ons weet almal dat spellers deur 'n komplekse neurale heelal navigeer1 dit sluit in, maar is nie beperk nie tot

  •  'N Sensoriese motoriese landskap, waar die terugvoerlus verkeerd werk. Dit is voortdurend aan die verander en ongelyk in sy konnektiwiteit. Dit maak dit moeilik vir spellers om die regte greep uit te oefen, vas te hou, te wys, hul middellyn oor te steek, die oog te sien, gesamentlike aandag te behou, ens.
  • Die brein tussen liggaam en verstand - of apraxia. Praxis of doelgerigte motor behels dat u 'n idee of gedagte het, 'n plan maak en die motor uitvoer wat ooreenstem. Vir spellers word 'n beplande beweging nie betroubaar en konsekwent vertaal in 'n motoriese aksie nie. 
  • Dieselfde ontkoppeling van liggaam en liggaam laat hulle nie toe om die emosies wat hulle ervaar betroubaar uit te druk nie. Wanneer emosies verhoog word, word doelgerigte motor, wat gebruik word om emosies uit te druk, gekaap deur ouer gevestigde, outomatiese motorlusse - trek, stoot, selfbesering, vlug, wieg, klap en die lys gaan aan.
  • En dan word die prentjie nog ingewikkelder omdat sommige van hierdie aksies soms gebruik word om die sensoriese motoriese terugkoppeling te ontkoppel.

 

S2C, spelling om te kommunikeer, I-ASC, outisme, nie-sprekers

Tydens 'n S2C-sessie benodig alle leerders 'n balans tussen 4 stelsels - emosie, sensoriese, motoriese, kognisie (die les gebaseer op vermoede) om aan te leer. Stel jouself voor in 'n leeromgewing. U leer die beste wanneer u al hierdie stelsels gesentreer het. U kan u inspan om suboptimale toestande onder elkeen te verdra, maar dit gebruik u kopruimte en u energievlakke. Hierdie blog handel oor hoe om 'n leerder in 'n mate van emosionele balans te herstel wanneer hulle met angstigheid omgaan. Hierdie angs hou 'n probleem in vir 'n reeds oorlaaide neurale stelsel, terwyl julle twee besig is met 'n leersessie.

Angs is 'n emosionele toestand wat die meeste spellers ervaar.2 Tiener- en jongvolwassejare raak veral uitdagend namate spellers groei in hormonale liggame en die verwagtinge wat volwassenheid meebring. Sommige spellers het 'n formele diagnose van angsversteuring en gebruik medikasie om chroniese en akute angs te help. Sommige het ander bui-disreguleringsdiagnoses. Dit is die rede waarom dit tydens 'n S2C-sessie, wanneer 'n speller en u saamwerk, nie ongewoon is om angs te hê op vlakke wat 'n speller uit die weegskaal neem in emosionele, motoriese, kennis- en sensoriese stelsels nie. Soms kan die sessie 'n oefening word in die regulering van emosies waar u u leerder ondersteun om genoeg te reguleer om terug te keer na die motoriese en leerdoelwitte van die sessie.

As 'n S2C-praktisyn is dit 'n belangrike fokus om ons speller te ondersteun in die hantering van hul angs. Ons werk soos mede-reguleerders3 in gesamentlike de-eskalasie. Ons werk ook as afrigters en help spellers om die nodige vaardighede aan te leer om hul gekose hanteringsvaardighede te begin en te gebruik. Dit is deel van wat ons doen as ons 'n sneller sien aankom en ons help om 'n angsepisode af te lei, om te lei of te hanteer. Analise van wat angs veroorsaak, en 'n evaluering van angs as 'n diagnose, is egter die beoefening van 'n opgeleide sielkundige en psigiater, en nie deel van wat binne 'n S2C-sessie moet plaasvind nie. Voordat u met 'n speller begin werk, sal u vertroud wees met hul persoonlike en mediese saakgeskiedenis.

Voordat u die speler help hanteer, het u 'n gereed afrekenaar nodig om u te help om die mate van angs wat u leerder in die gesig staar te begryp. Ek het 'n instrument wat deur Joseph Wolpe ontwikkel is, geïnternaliseer, in 'Die praktyk van gedragsterapie ', 1969 genaamd Subjektiewe eenhede van nood of SUDS. SUDS is 'n 10-punt numeriese skaal wat deur mediese en gesondheidswerkers gebruik word om die intensiteit van emosionele nood wat 'n pasiënt ervaar, te bepaal. Ek gebruik hierdie instrument omdat dit my verhoed om angs in swart en wit terme te sien. Dit keer my om te dink 'My student is angstig en kan nie leer nie'. 'My student is angstig en ons sal nie die doelwitte in hierdie sessie bereik nie'. In plaas daarvan as ek die SUDS-skaal gebruik, kan ek vir myself sê. 'My student is matig angstig, ek kan hom help om te reguleer en terug te keer na die les' of, 'My student is baie angstig, ek kan sy angsvlakke laat daal'. U kan gebruik maak van die SUDS-skaal wat beskikbaar is via 'n internetsoektog of die een wat hier aangepas is om as verwysingsinstrument te gebruik.

S2C, spelling om te kommunikeer, I-ASC, outisme, nie-sprekers

I-ASC Angsniveaus Gereed Reckoner

Tekens van verhoogde angs

Intense emosies, fisiologiese aanduidings - vinnige asemhaling, gespanne spiere, onvermoë om die taak op te los. Verhoogde vokaliserings, impulsiewe aksies, rusteloosheid, herhalende aksies. 

Tekens van matige angs

Verhoogde emosies, enkele fisiologiese aanwysings - asemhalingsveranderinge, spanning - die vermoë om aandag aan die taak te gee, word verminder. 

Tekens van lae angs

Prikkelbaarheid, bewyse van ongemak, vermoë om take te onderhou met mederegulering 

Voordat u iemand help reguleer, moet u u eie emosionele toestand ondersoek. Almal van ons kan nie daarvan bewus wees om ons eie emosies aan ander oor te dra nie. Neem u neutrale, aanvaardende, nie-veroordelende, kalm benadering. Sorg dat u liggaam, stemtoon 'n gevoel van kalmte en selfvertroue uitstraal. Vertraag u bewegings en die tempo waarmee u praat. En omdat ons altyd bevoegdheid aanneem, verdof ons nie die inhoud van wat ons sê nie.

Hoe om 'n speller in 'n baie angstige toestand te reguleer

Angs word in die gees ervaar, met bekommernisse en in ons liggaam4 deur 'n fisiologiese reaksie5 wat inskakel via die outonome simpatiese senuweestelsel. Die hart klop byvoorbeeld vinniger om bloed na die ledemate te pomp, asemhaling is vinniger. As my student baie angs ervaar en nie in staat is om te bereik wat ons moet doen nie, is die eerste ding wat ek doen, om addisionele eise aan hom te verwyder. Teen hierdie tyd het ek reeds die reaksie waargeneem wat hul simpatieke senuweestelsel ingestel het, en ek het vasgestel of hulle 'n fisiologiese reaksie het op veg, vlug of vries. Wanneer u student in hierdie toestand verkeer, moet u bewus wees dat hy / sy besig is met hul emosionele toestand. U rol as mede-reguleerder is om twee dinge te doen. Een - kalmeer die angs in die gees, (sien stap 1 en 2 hieronder) Twee - ontspan die liggaam wat deur die simpatieke senuweestelsel opgewek word. (Stap 3 en 4 hieronder) U doen laasgenoemde deur hulle te vra om deel te neem aan 'n stel outomatiese motoriese reaksies wat geen beplanning of uitvoering van hul kortikale brein benodig nie. Hier is wat u kan doen - 

Stap 1. Bevestig hul ervaringValidering is belangrik, dit kommunikeer aan die ander persoon dat hul optrede en emosies sinvol is en aanvaarbaar is in die situasie. Dit neem die druk van hulle af, hulle sal nie meer voel dat hulle 'n taak misluk nie en dat u dit nie beoordeel of etiketteer nie. Vertel hulle dat dit moeilik en moeilik is vir hulle om deur te gaan. Hier is 'n paar voorbeelde wat u kan gebruik.

'Jy het dit, dit gaan verbygaan. Wat jy voel, is moeilik. Dit is moeilik om te verdra, dit is tydelik, dit sal verbygaan. Wat u nou voel, definieer nie wie u is nie. ' 

Gebruik 'n taal wat nie spesifiek is nie en wat nie die rede noem waarom hulle angstig mag voel nie, in lyn met die omvang van 'n S2C-praktisynsrol. 

Stap 2. Vra hulle om hul emosie IN HULLE SIN vir hulleself te benoem. (Moet hulle nie vra om dit vir u te spel nie. Dit is te hoog in die vraag) Die benaming van die emosie gee die spel weer beheer7, dit is nie meer die emosie nie, hulle is buite om in te kyk. Dit laat die kortikale area van die brein, wat ons gebruik om na te dink en te handel, weer tot aksie kom. Dit laat toe dat die redenasiegedeelte van die brein beheer oorneem van die amygdala, waar die angsrespons sit. Hier is 'n taal wat u kan gebruik.

'Ek wil hê dat jy 'n tree terug moet neem, binne jou gedagtes en jouself moet waarneem. Skandeer nou u liggaam en u verstand. Kyk na jou emosies. Soek 'n naam of name om dit te beskryf. U hoef niks te doen nie. Gee dit net 'n naam en hou dit eenkant. Sê nou vir jouself dat jy dit het, en dit sal verbygaan. Dit is tans moeilik, maar dit gaan beter word '.

Dit is moeilik om nie in te spring en probleme op te los nie en emosies vir spellers te interpreteer nie. S2C-beoefenaars vertel nie vir hul spelers wat hulle voel of interpreteer hul gevoelens vir hulle nie - dit is die teenoorgestelde van die vermoede om vermoëns te aanvaar.

Stap 3. Gaan na motorroetines wat refleksief en outomaties is, en stel geen eis aan die speller nie.  Onthou om aan u speller te vertel dat u aardtegnieke gebruik om hulle op die oomblik te help.

Hoekom doen jy dit? Dit is omdat u speller in vlug-, veg- of bevrore modus is. Hul outonome, simpatieke senuweestelsel gebruik ook motoriese outomatisiteit. U bied 'n kompeterende outomatiese motoraksie waarna hulle kan oorskakel. Sodra hulle dit doen, kry hulle weer beheer oor hul motor, en hul liggaam vertraag en geleidelik raak hul emosies af. Die amygdala is die setel van emosies en geoefende outomatiese aksies, en in die kortikale brein ontwikkel ons 'n gedagte / idee en vertaal dit in doelgerigte aksie. U doel as mede-reguleerder is om hulle te help om hulle weer in hul kortikale brein te gebruik.

Asemhaling is motoriese aktiwiteit

Asemhaling is 'n elementêre en outomatiese aksie. Joga- en meditasie-oefening is gesentreer rondom asembeheer. Asembeheer is die kern van die kalmering van die gees en die bestuur van emosies. Wedrenne word gekoppel aan vlak en vinniger asemhaling. Stadig gemete asemhaling word gekoppel aan gedagtes en emosies. Gebruik tempo-asemhaling tot 'n telling van 10. U kan ook meer komplekse siklusse doen - asem in vir 'n telling van 4, hou u asem op vir 'n telling van 4, druk u asem uit vir 'n telling van 4.

Asemhaling is baie moeilik vir baie spellers. U kan hulle leer om kragtig te blaas / uitasem. Blaas, doelbewus, herstel die tempo waarin hulle asemhaal, en tree op om asem te beheer. Lei jou speller af om na iets te blaas, 'n sneesdoekie, 'n potlood of hul eie hand wat teen hul mond gehou word. Dit maak dit makliker as hulle 'n teiken het. Laat u speller betyds blaas tot 'n stadige telling van 10. U kan ook die palm van u handpalm oor die diafragma plaas en liggies indruk om hulle asem te laat verdryf. Rol 'n vel papier op en maak 'n strooitjie om dit op papier te blaas. 

Ander motoriese aktiwiteite

  • Pas tot 'n ritmiese telling van 10, op en af ​​in die kamer waarin u is
  • Kyk na 5 verskillende dinge in die kamer, soos u daarop wys
  • Plaas potlode wat u in u hand versamel, een vir een op die vensterbank
  • Klap saggies met 'n bestendige maat, tik na 'n ritmiese telling
  • Swaai saggies van kant tot kant 
  • Vou 'n vinger saggies uit (vorm eers 'n vuis) tot 'n ritmiese telling
  • Druk 'n stresbal tot 'n ritmiese telling of klop

Herhaal dit totdat die speller se emosies genoeg gedekaliseer is sodat u na 'n hanteringsstrategie kan oorgaan vir 'n matige angsvlak. U kan ook aftel vanaf 20. U sal sien dat 'n telling van 10 baie vinnig verbygaan.

Elke speller wissel, maar u sal suksesvol help om angsvlakke te reguleer en op 'n meer gematigde vlak van angs te kom. Op hierdie stadium kan u strategieë oorskakel na die wat vir daardie vlak aanbeveel word (stap 3 en 5 hieronder, sou 'n aanwins wees). As die sneller egter nie verwyder word nie, of as die speller op 'n plek is waar dit lank neem om terug te keer na die basislyn, kan u hele sessie ingestel wees op emosionele regulering. U kan dit oorweeg om oor te skakel na oefenroetines om u emosies te bestuur.

Hoe om 'n speller in 'n matig angstige toestand te reguleer

As u speller matige angsvlakke ervaar, kan u aan een van die volgende strategieë werk.

Stap 1. Bevestig hul ervaring (sien besonderhede oor hoe om 'n speller in 'n baie angstige toestand te reguleer)

Stap 2. Vra hulle om hul emosies in hul gedagtes vir hulself te benoem (sien besonderhede oor hoe om 'n speller in 'n baie angstige toestand te reguleer) 

Stap 3. Vervang gedagtes - druk emosies weg met beeldspraak 

Vervang gedagtes met enigiets anders

Sit vermenigvuldigingstabelle op, tel die teëls op die vloer, noem die kleure op die klere wat u dra.

Druk die emosies weg deur middel van beelde

Vra u speller om hom voor te stel hoe die gedagtes wegtrek van die bokant van sy kop, langs sy rug af, langs die kalwers, wat onder hulle tone uitsteek. Nou staan ​​hulle bo-op die gedagtes. As hulle nou bo-oor en in beheer is, kan die gedagtes weer opkom, maar hulle kan met hul branderplank ry. Gebruik enige beelde waarvoor u werk - Bou 'n muur rondom die emosie, die emosie klim op 'n T-Rex en verlaat die kamer. 

Stap 4. Verlaag die vraag

U kan net die les lees en al die vrae oorslaan. U kan die briefbord by die speller plaas, sodat hulle 'n gesprek kan begin wanneer hulle wil.

U kan slegs bekende en / of semi-oop vrae vra. Sorg dat u u speller laat weet dat u dit net tydelik doen en hom die ruimte gee om beter te voel. Indien moontlik, vra hulle of hulle aan boord van hierdie hanteringstrategie is.

Stap 5. Vergroot motoriese geleenthede via VAKT's. 

Doelgerigte motoriese aktiwiteite is 'n uitstekende manier om matig verhoogde emosies te versag. VAKT's is aktiwiteite wat visueel, ouditief, kinesteties en / of tasbaar gebruik om motoriese vaardighede te verbeter. U vind verligting in die beplanning en uitvoering van 'n veeleisende motoriese aktiwiteit. Wasgoed was, skottelgoed aflaai, stap, 'n vriend bel. 

Hier is 'n paar onbeplande VAKTiwiteite wat u in enige les kan gooi

  • Kom ons kyk na die statistiek vir migrasie van seeskilpaaie
  • Kom ons vind 'n paar sinonieme vir hierdie woord in die woordeboek
  • Sal u die nommer saam met my op 'n post-it skryf? Kom ons sit dit nou op daardie muur
  • Sal u hierdie diagram saam met my teken? 
  • Kom ons lees hierdie sin hardop saam.
  • Kan u hierdie sleutelwoordblad vir my vou? Sit hierdie boeke weg?

Stap 6. Moenie vergeet dat u liggaam betrokke is nie!8

Enige S2C-praktisyn sal dit dra liggaam betrek saam met hulle op huisbesoek, of hou dit byderhand in hul kliniek. Dit is die perfekte keuse vir hierdie tye. Onthou om slegs goed gevestigde liggaamsbetrekkinge te doen. 

Hoe om 'n speller oor te skakel en te reguleer van hoë angs na matige angs

Kom ons neem een ​​van die strategieë wat gelys word onder die regulering van iemand in 'n hoë angstigheid en kyk na maniere waarop u uself en u student weer in die les kan oorbrug. U doel is om die vlak van motoriese aktiwiteit in die volgende twee-stap proses te verander:

  1. As u speller in 'n amigdala-gebaseerde motoriese reaksie verkeer, waar u verhoogde hartklop sien, vinnige en vlak asemhaling vergesel van 'n vlug of baklei of vries - skuif die reaksie na motoriese bewegings geoefen en oorleer. Hierdie motoriese reaksies is geleer as gevolg van herhaalde gebruik en myelinisering van motorneurologie, wat dit 'n lae vraagrespons maak. 
  2. Beweeg vervolgens van die geoefende en outomatiese motoriese reaksietoestand na een wat praktyk nodig het - vorm 'n gedagte / idee, skep 'n motorplan en voer dit uit. 

U help hulle om oor te skakel na 'n amygdala-gebaseerde reaksie-toestand waarin angs hulle in 'n doelgerigte kortikale reaksie-toestand plaas. Hier is hoe daardie vordering kan lyk

  • pacing tot 'n telling van 10, ritmies
  • Trek ritmies agteruit tot 'n telling van 10
  • Vra hulle om u te help om papier op te ruk en 'n papierspoor van trapstene te maak. Stap hierop soos u reken. (U kan die roete lê om te eindig of verby te gaan waar u gewoonlik sit en spel)
  • Skryf nommers op die trapklip saam met u speller. Loop voort om op hulle te loop.
  • Spring oor trapstene met onewe getalle 
  • Skeur papier op en skryf letters a - g, plaas 'n vars spoor van trapstene. OF Eksperimenteer met sit terwyl jy besig is met 'n liggaam. Spel een woord van drie letters met die letters ag by elke trapsteen. OF Eksperimenteer met sit terwyl u 'n paar reëls van die les lees

Sodra u weer op u gewone plek is, moet u angsvlakke beoordeel en saamreguleer volgens hul emosionele vlak. 

U kan, as u gereeld met hierdie kliënt werk, in samewerking met hul sielkundige of psigiater werk om hulle te leer om aardingstegnieke met behulp van motor te begin. U kan help deur hulle betrokke te kry om hul eie angsvlak te identifiseer en die hanteringsmeganisme te kies wat vir hulle werk. Help hulle om 'n gereedskapstel te bou en hulle sal daaruit kies, met dalende vlakke, wanneer hulle dit moet gebruik. 

Het u die vraag gehoor oor 'n vaardigheid wat mense gereeld vra? Is (onderrig / kook, ens.) 'N wetenskap of 'n kuns? Ek dink dit is 'n retoriese vraag, want dit is regtig altyd albei, en 'n vrag vol mislukte pogings lei tot vaardigheid !. My raaiskoot is dat die vraag regtig beteken dat die betrokke vaardigheid ingewikkeld is. Net soos om iemand met angs te reguleer, is dit 'n goeie, fyn vaardigheid, met baie vertakkingsgeleenthede waaraan u kan werk om u speller in die balans te herstel wat u benodig om te leer.

 

 

 

Lakshmi Rao Sankar woon in Brooklyn, NYC. By haar NYC-gebaseerde praktyk – TheWholePoint! – sy onderrig spelling as kommunikasie, terwyl sy ook regulering en motoriese vaardigheidsverwerwing by nie-sprekende, neurodiverse individue ondersteun. Haar 21-jarige outistiese seun, Tejas, het haar na hierdie werkveld gebring en haar geïnspireer met sy eie reis as speller. Tejas verskaf toesig en mentorskap aan haar sodat die diens en praktyk die behoeftes van die gemeenskap verteenwoordig en voldoen waarvoor hy so trots is om voor te staan. Lakshmi is gasfakulteit by die Bridge to Communication-program, by On Your Mark. Sy onderrig kurrikulumgebaseerde semesterstudies, wat spelling, regulering en motoriese doelwitte insluit. Saam met Monica Van Schaick bestuur sy 'n sosiale groep vir mede-praktisyn-nerds, wat navorsing, literatuur en praktyk in spelling ondersoek om te kommunikeer.

Lakshmi het in die bestuur van menslike hulpbronne in die sagteware-industrie gewerk en spesialiseer in organisasie-ontwikkeling, werwing en opleiding. Lakshmi het saam met 'n reeks niewinsorganisasies gewerk wat werk om neurodiversiteit, geslagsgeregtigheid en omgewingsoorsake te bevorder. Sy het in leierskaphoedanighede op die direksie van niewinsorganisasies gedien. Sy is 'n vennoot in 'n nie-winsgewende konsultasiefirma, genaamd Partners in Change. Haar spesialiseringsareas sluit in opvolgbeplanning en werwing vir uitvoerende bestuur en direksieposisies, ontwikkeling van kwaliteitbestuurstelsels, data-gebaseerde strategieë vir die verbetering van uitkomste, ontwerp en implementering van beste praktyke in direksiebestuur, -ontwikkeling en -kultuur, en die ontwikkeling van stelsels en strukture vir fondsinsameling en ontwikkeling.

 

 

Hulpbronne: 

 1.  Outisme, sensoriese bewegingsverskille en diversiteit. Martha Leary en Ann Donnellan, 2012
 2.  'N Opdatering oor angsgevoelens met outismespektrumafwykings. Roma, Vasa; Micha, Mazurek. Huidige mening in sielkunde, Maart 2015
 3. Mederegulering: die fisiologie van vertroue. Deborah Spengler. I-asc.org, 12 Februarie 2020
 4. Die verskil tussen bekommernis, spanning en angs, Emma Pattee, New York Times, Februarie 2012
 5.  Hoe die Fight or Flight Response-stelsel werk. Cherry Kendra, Verywellmid.com, 18 Augustus 2019
 6. DBT Vaardigheidshandleiding vir adolessente, Jill H Rathus, Alec L Miller. 2013
 7.  Om gevoelens onder woorde te bring, beïnvloed etikettering die Amygdala-aktiwiteit as gevolg van affektiewe stimuli. Lieberman Mathew et al, Psychological Science, 2007
 8.  Inval van die liggaam betrokkenes. Giorgena Sarantopolous, I-asc.org, 13 November 2019
 9.  U kan hierdie vordering bou uit enige aangeleerde, outomatiese motoriese reaksie.

DBT Vaardigheidshandleiding vir adolessente, Jill H Rathus, Alec L Miller. 2013

Die missie van Ek-ASC is om kommunikasietoegang te bevorder vir nie praat nie individue wêreldwyd deur opleiding, onderwys, voorspraak en navorsing.  I-ASC ondersteun alle vorme van aanvullende en alternatiewe kommunikasie (AAC) met die fokus op metodes van spelling en tik. I-ASC bied tans aan Praktisynsopleiding in Spelling om te kommunikeer (S2C) met die hoop dat ander metodes van AAC met behulp van spelling of tik by ons vereniging sal aansluit.

Een antwoord op 'Motor & the Art of Angs Regulation'

 1. Barbara sê:

  Dit is net fantasties !!! Indrukwekkend ook! Sulke nuttige inligting !!! Lakshmi ... jy ROCK !!!!

Lewer Kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *