Ons span

I-ASC word gelei deur nie-sprekende advokate, praktisyns, gesinne en gemeenskapgenote

 

Nie -sprekende leierskapsraad

Die Nonspeaking Leadership Council (NLC) bestaan ​​tans uit vyf mense wat nie praat nie, ouer as 18 wat in staat is om vlot en openlik te kommunikeer. Die Nonspeaking Leadership Council-lede sal betaal word om die Raad van Direkteure, die Practitioner Leadership Cadre en die I-ASC-personeel te adviseer. Die eerste vyf NLC-lede sal nog vyf lede werf.

 

Praktisyns leierskapskader

I-ASC word ook ingelig deur konsultante en administrateurs van S2C Practitioner. Hierdie individue is in die Practitioner Leadership Cadre gewerf vir hul besondere vaardighede en kundigheid om by te dra tot die inhoud, infrastruktuur en praktisynsopleiding.

 

Uitvoerende Span

I-ASC word beman deur 'n uitvoerende direkteur, 'n adjunk-direkteur van operasies en finansies en 'n adjunk-direkteur van digitale media en bemarking.

 

Raad van Direkteure

Die I-ASC-raad dien as 'n bestuursraad om die bedrywighede, finansies en bestuur van I-ASC te lei. Die direksie sal kwartaalliks vergader. Die Raad sal van die insette en leiding van die Nonspeaking Leadership Council voorsien word.

I-ASC is ook gelukkig om die ondersteuning van families van nie-sprekers en verskeie pro-bono-adviseurs te hê, wat daartoe verbind is om die organisasie te help bou en die I-ASC-missie te ondersteun om toegang tot kommunikasie vir nie-sprekende individue te verhoog deur opleiding, opvoeding, advokaat en navorsing .