Openbaarmaking van versoeke

I-ASC registreer in die staat waarin dit geld insamel vir die mate wat deur die wet vereis word. Finansiële en ander inligting oor I-ASC se doel, programme en aktiwiteite kan verkry word deur ons te kontak by info@i-asc.org, of soos hieronder uiteengesit, as u 'n inwoner van een van die volgende state is:

  • FLORIDA: SC-nr. CH63641. 'N KOPIE VAN DIE AMPTELIKE REGISTRASIE EN FINANSIËLE INLIGTING MAG WORD VERKRYF VAN DIE AFDELING VAN VERBRUIKERSDIENSTE DEUR TOLVRY (800-435-7352) TE BEL BINNE DIE STAAT OF VIA DIE INTERNET OP WWW.800HELPFLA.COM.
  • GEORGIA: 'n Volledige en regverdige beskrywing van die programme en aktiwiteite van I-ASC en die finansiële state daarvan is op aanvraag beskikbaar by die adres hierbo aangedui.
  • NUWE JERSEY: INLIGTING GELEWER MET DIE PROKUREUR ALGEMEEN BETREFFENDE HIERDIE GOEDKUNDIGE WERKING EN DIE PERSENTASIE VAN BYDRAES WAT DIE GOEDHEID ONTVANG WORD TYDENS DIE LAASTE RAPPORTERINGSPERIODE WAT NUUS DIE KARITABELE KWARTAAL VERANDER IS NU -973-504 EN IS BESKIKBAAR OP DIE INTERNET BY http://www.state.nj.us/lps/ca/charfrm.htm. REGISTRASIE BY DIE PROKUREUR ALGEMEEN BEPAAL NIE AANSOEKING NIE.
  • VIRGINIA: Finansiële state is beskikbaar by die kantoor vir verbruikersake, departement van landbou en verbruikersake, Posbus 1163, Richmond, VA 23218.

REGISTRASIE MET ENIGE VAN HIERDIE STAATSAGENTSKAPPE BETEKEN NIE BEVORDERING, GOEDKEURING OF AANBEVELING deur enige staat nie.