स्पेलटेम्बर 2021

S2C, स्पेलिंग टू कम्युनिकेट, नॉनस्पीकिंग, नॉनस्पीकर्स, ऑटिज्म, I-ASC, स्पेलर, नॉनवर्बल, स्पेलब्रिटी

 

 

 

 

 

2020 वर्तनी