navorsing

gepubliseer

Oogsporing onthul Agentskap in Geassisteerde Outistiese Kommunikasie

’n Aanlynstudie wat daarop gemik is om die transformerende uitwerking van ontsag vir outistiese mense te verstaan.

Dis OK as jy jou hande klap

'n Eksperimentele studie wat ondersoek hoe nie-outistiese kinders dink oor maats wat betrokke is by outistiese-agtige gedrag.

HoloType-CR: Cross Reality Communication Training for Minimaal Verbale Outistiese Persone

Verkenning van die CRP- en Nie-spreker-verbindings in die virtuele wêreld om die motoriese vaardighede vir spelkommunikasie te oefen.

Ouerskap van 'n outistiese kind word nie geassosieer met die hoeveelheid gesigsemosie-inligting wat nodig is om geluk of hartseer van gesigte waar te neem nie

'n Eksperimentele studie wat ondersoek hoe ma's van nie-sprekende kinders emosionele inligting waarneem.

Sosiale verbinding ervaar

Kwalitatiewe studie van moeders van nie-sprekende kinders en hul ervarings om hul kinders in emosioneel wederkerige verhoudings te betrek.

Holotipe: Geleefde ervaring-gebaseerde opleiding vir nie-sprekende outistiese mense

Potensiële gebruik van verhoogde werklikheid om motoriese vaardighede vir kommunikasie te oefen.

Navorsing aan die gang

Geletterdheid by nie-sprekende outistiese volwassenes – Eksperimentele navorsing met behulp van 'n iPad-speletjie-styl-toepassing, hierdie studie ondersoek verskille in spoed vir frases teenoor simbole of onsin woorde.

Blinde enkelwoord-ontvanklike woordeskatstudie – Deur 'n privaatheidskerm te gebruik, sal vakke die PPVT voltooi om begrip van enkelwoord-woordeskat te dokumenteer.

Lewenskwaliteit van gesinne wat ingeskryf is vir spelling om terapie te kommunikeer - Opnamenavorsing wat veranderinge en uitwerking van kommunikasie in die lewens van nie-sprekende mense ondersoek.

Outistiese ervaring van ontsag – ’n Aanlynstudie wat daarop gemik is om die transformerende uitwerking van ontsag vir outistiese mense te verstaan.

Leksikaal-Semantiese dekodering gemeet via multi-variate Eeg – Ontleding van EEG-veranderinge in nie-sprekers wanneer dit met semantiese dwalings aangebied word.

Interaktiewe AR-toepassings vir nie-sprekende mense? 'n Bruikbaarheidstudie – Gebaseerde opleiding vir nie-sprekende outistiese mense - Potensiaal vir die gebruik van verhoogde realiteit om kommunikasie, opvoeding en insluiting by nie-sprekende outistiese kinders en volwassenes te ondersteun.

+ +