navorsing

Die geskiedenis van outisme is 8 dekades oud; spelling om te kommunikeer is minder as 'n dekade oud. Die ondersoek wat albei ondersteun, is in sy kinderskoene. I-ASC hoop om dit te verander deur:
  • Om streng rekords te hou en maatstafdata in te samel om nie-praat kommunikasie beter te verstaan
  • Die ontwikkeling van maatstawwe om die vordering van spellers te dokumenteer
  • Met behulp van 'n sistematiese benadering om innoverende praktyk te dokumenteer en te meet
  • Skakel met navorsers wat die sensoriese-motoriese stelsels van kinders en volwassenes wat nie praat nie, wil verstaan
  • Aanmoediging van samewerkende interdissiplinêre navorsing en data-insameling in vennootskap met mense wat nie praat nie - die ware onderwerpkenners.

Oogopsporing onthul agentskap in geassisteerde outistiese kommunikasie

DIT is die studie wat alles verander! Hierdie oogopsporingstudie onthul kognitiewe prosesse by nie-sprekende individue wat spel om te kommunikeer!

+ +