opleiding

Tans is die nie-sprekende bevolking onderbediend. Daar is meer potensiële spellers as opgeleide praktisyns. Om meer nie-sprekers in kommunikasie te leer en hul gesinne te onderhou, is I-ASC daartoe verbind om meer streng voorbereide praktisyns op te lei.

'Ek is baie dankbaar vir die vermoë om te kommunikeer. Dit het my wêreld oopgemaak. Ek leer nou. Ek bestudeer die dinge wat normale kinders leer. Ek vind dat die wêreld nou oneindige moontlikhede het. ”~ Siddarth, Spreker

I-ASC het tans 61 opgeleide S2C-praktisyns in die Verenigde State, Kanada, Suid-Afrika, Nieu-Seeland en Duitsland. Daarbenewens neem praktisyns tans ons opleidingsprogram vanaf die VSA, Kanada, Chili, Venezuela en Dubai. Ons doel is om 1000 praktisyns in Spelling to Communicate (S2C) op te lei, 'n middel tot aanvullende en alternatiewe kommunikasie (AAC) gedurende die volgende drie jaar met die hoop om 20,000 kinders wat nie praat nie, minimaal gesproke en onbetroubaar kinders en volwassenes te bedien.

Om ons doel te bereik, is ons besig met:

  • Globale werwing van talentvolle mense om op te lei as S2C-praktisyns
  • Die verhoging van die aantal S2C-praktykopleidings per jaar
  • Die daarstelling van beste praktykstandaarde en riglyne vir etiese praktyke
  • Die verskaffing van deurlopende opleiding en hulpbronne vir S2C-praktisyns en verwante professionele persone
  • Dit dra by tot die groeiende aantal spelgemeenskappe regoor die wêreld